ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ


гъвкави индивидуални финансови решения


небанкови ипотечни и бизнес кредити

Кредити за Вашите планове

размер на кредита

50 000 - 1 000 000 лв

БЕЗ ТАКСА

 

ОЦЕНКА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

месечна лихва

до 2.9 %

БЕЗ ТАКСА

 

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

срок на кредита

до 12 месеца 

БЕЗ ТАКСА

 

АНГАЖИМЕНТ ПРИ РЕВОЛВИРАНЕ

Защо да взема бизнес кредит

Трябва ми

 • Стартиране на нов бизнес
 • Развитие на нови обекти
 • Покриване на текущи разходи
 • Оборотни средства
 • Ремонт на офиси и складове
 • Покупка на машини и оборудване
 • Покупка на софтуер
 • Закупуване на оборудване и стоки
 • Финансиране на семеен бизнес
 • Закупуване на земеделска земя
 • Покупка на търговски имот

Моето

 • Отказ от банково кредитиране
 • Задължение към НАП
 • Стартиращ бизнес без история
 • Временен ликвиден недостиг
 • Бизнес със сезонен характер
 • Бързо мостово финансиране
 • Възбрана по изпълнителни дела
 • Липса на доказан оборот
 • Влошена кредитна история

1

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ

2

БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ

3

ЕКСПРЕСНО УСВОЯВАНЕ

ЗАЩО ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ

Проспект Капитал помага на компании с различен мащаб и възможности да растат, да създават нови работни места и да бъдат успешни. Така че, каквато и да е следващата Ви цел, просто се свържете с нас и ние ще Ви предложим индивидуално работещо решение при условията на пълна прозрачност и конкурентни условия.

Наясно сме, че бизнесът Ви е жизнено важен за Вас и че достъпът до финансови средства в подходящия момент и в очаквания размер е ключов за развитието Ви.

Затова компанията ни развива своята експертиза и се фокусира върху гъвкаво и бързо предоставяне на ипотечни и бизнес кредити срещу обезпечение на недвижимо и движимо имущество, земеделска земя, парични средства, дялове при търговско предприятие, гаранции и задължително физическо съдлъжничество.

Медиите за нас

© 2018 Проспект Капитал АД. Всички права запазени.

© 2018 Проспект Капитал АД

Scroll to Top