Бизнес кредити

Business Credit Trends

Нови тенденции в бизнес кредитирането

Оборотният капитал е движещата сила на бизнеса и оптималните нива на финансовите показатели, ефективността и ликвидността на компаниите са в пряка зависимост от оборотните средства, с които разполагат. Наличието на достатъчно средства за извършване на редица вътрешни процеси подобрява работата по организационните структури в компанията, увеличава продуктивността, подсилва отношенията с клиенти и доставчици, както и …

Нови тенденции в бизнес кредитирането Read More »

Working Capital Partner

Оборотни средства за бизнес растеж

Липсата на наличен оборотен капитал е основен проблем в редица компании. Това се дължи на честия дисбаланс на средствата, с които оперира бизнесът, и пряко рефлектира върху представянето му. В компаниите с амбиция за разрастване и завладяване на нови пазарни ниши оборотните средства са ключови за гладкото изпълнение на редица вътрешни процеси. Най-често бизнесът залага …

Оборотни средства за бизнес растеж Read More »

Banking Financing

Бизнесът с нов съюзник

При банковите институции се наблюдава отлив от клиенти в последните няколко години. Все повече хора предпочитат да използват услугите на по-либералните по отношение на отпускане на кредити небанкови финансови институции. Според големи медии като The Wall Street Journal това се дължи на налагането на по-строги стандарти и регулации в кредитирането след кризата от 2008 г. …

Бизнесът с нов съюзник Read More »

Бизнес кредитирането

Новото лице на бизнес кредитирането

Навлизането на небанковите финансови институции в последните години при пазара на финансови услуги успя да разчупи традиционния му консерватизъм. Доскоро небанковото финансиране се свързваше основно с краткосрични заеми за физически лица. Пазарно проучване показва, че небанковото кредитиране има потенциал и в сферата на бизнеса у нас. Една от честите пречки пред средните и големи компании …

Новото лице на бизнес кредитирането Read More »

Scroll to Top