ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ

МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП

Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Като част от холдинговата структура на Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) Проспект Капитал АД е логичното продължение на финансовите услуги на холдинга за юридически лица в размер до 1 000 000 лв.

Мениджмънт Файненшъл Груп

Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Като част от холдинговата структура на Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) Проспект Капитал АД е логичното продължение на финансовите услуги на холдинга за юридически лица в размер до 1 000 000 лв.

Мениджмънт Файненшъл Груп в цифри

1
ОФИСИ
1
СЛУЖИТЕЛИ
1
ДЪРЖАВИ
1
ГОДИНИ

проспект капитал

Проспект Капитал е финансова институция, чиято основна цел и дейност е отпускане на бизнес кредити. Услугата е насочена предимно към юридически лица, опериращи в динамична среда, изискваща бързи решения, избягвайки тромавата бюрокрация и процедури по отпускане на кредити.

Компанията има за цел да предоставя гъвкави, индивидуални финансови решения под формата на  отпускане на фирмени заеми, бизнес кредити, микрокредитиране, финансиране на проекти по програми на ЕС, заеми за придобиване на вземания, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.

Екипът на Проспект Капитал вярва, че достъпът до бизнес кредити трябва да бъде безпроблемен. Ангажираме се да Ви предоставим желания от Вас заем лесно и бързо като се стремим да добавим нова стойност към бизнеса Ви, за да се възползвате от появилите се пазарни възможности.

Нашата основна мисия е да подкрепим всяка една Ваша бизнес идея и да насърчим предприемаческия Ви дух, като се стремим да бъдем възприети като част от Вашия успешен екип, за да Ви бъдем максимално полезни и да отговорим на очакванията Ви.

Проспект Капитал е финансова институция по смисъла на чл. 3 а , ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции. Основната ни дейност е отпускане на бизнес кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. В този смисъл Проспект Капитал АД, ЕИК 205062449, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, бул. Христо Ботев 28, ет. 3 е вписано в публичния регистър на Българска Народна Банка за небанкови финансови институции под регистрационен номер BGR00397 и заповед № БНБ-57153 от 21.05.2018г.


МЕНИДЖМЪНТ


МЕНИДЖМЪНТ

Мирослав Каменов

Изпълнителен директор 

 

Притежава над 15 години професионален опит в областта на счетоводство, данъци, вътрешен и независим финансов одит. Мирослав Каменов е дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор. Заемал е различни длъжности в български и международни компании.

Мирослав Каменов

Изпълнителен директор

Милена Александрова

Оперативен директор

 

Над 10 години професионален опит в областта на управлението на риска в банкови институции и вътрешен одит във финансови институции, силно се вписва в новия проект, част от водеща финансова група MFG - успешно развитие на НБФИ за корпоративно кредитиране.

Милена Александрова

 Оперативен директор

Мирослав Каменов

Изпълнителен директор 
 
Притежава над 15 години професионален опит в областта на счетоводство, данъци, вътрешен и независим финансов одит. Мирослав Каменов е дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор. Заемал е различни длъжности в български и международни компании.

Милена Александрова

Оперативен директор
 
Над 10 години професионален опит в областта на управлението на риска в банкови институции и вътрешен одит във финансови институции, силно се вписва в новия проект, част от водеща финансова група MFG - успешно развитие на НБФИ за корпоративно кредитиране.

Мирослав Каменов

Изпълнителен директор

Милена Александрова

 Оперативен директор


партньори


партньори

Станимир Василев 

Партньор
 
Председател на Борд на Директорите  на компанията „Изи Асет Мениджмънт“, позната под марката Easy Credit. Съосновател на Management Financial Group (MFG) – финансов холдинг, в чиято структурата влизат компании както в сферата на финансовите услуги, така и в информационни технологии. Завършва MBA в INSEAD.

Станимир Василев

Партньор

Неделчо Спасов 

Партньор
Съосновател на компанията  „Изи Асет Мениджмънт“, разпознаваема под търговската марката Easy Credit. Съосновател на Management Financial Group (MFG) – финансов холдинг, в чиято структурата влизат компании както в сферата на финансовите услуги, така и в информационните технологии. Член на Борд на Директорите на Endeavor - организация с нестопанска цел, която подкрепя предприемачи, чиито идеи имат голямо влияние. Пpeдceдaтeл нa бpaншoвaтa acoциaция нa ĸoмпaниитe в ceĸтopa нa нeбaнĸoвoтo пoтpeбитeлcĸo ĸpeдитиpaнe - Acoциaциятa зa oтгoвopнo нeбaнĸoвo ĸpeдитиpaнe (AOHK).

Неделчо Спасов

Партньор

Васил Терзиев 

Партньор
 
Васил Терзиев е успешен предприемач, инвеститор и ментор на някои от най-успешните стартъпи в България.
Основател на глобалната и изключително успешна софтуерна компания „Телерик“, придобита от Progress през 2014 година, където става Chief Innovation Officer. След което основава „Телерик Академия“, където продължава да е ключов двигател.
Васил Терзиев е партньор в „Eleven“ – водеща компания при консултация и финансиране на стартъпи в Югоизточна Европа, както и в борда на „Ендевър България“, подразделение на „Ендевър Глобъл“ – предприемаческо сдружение, опериращо в повече от 25 държави.

Васил Терзиев

Партньор

Стефан Гугушев 

Партньор
 
Високо квалифициран юрист с дългогодишен професионален опит и експертиза по широк кръг от правни въпроси – сливания и придобивания, корпоративно и търговско право, финансирания, енергетика, данъчно право и международно данъчно планиране, който основава правна кантора „Гугушев и Партньори”.
Стефан е арбитражен съдия в Международния арбитражен съд София, както и член на Борда на директорите на Сдружение „Ендевър България“, подразделение на „Ендевър Глобъл“ – предприемаческо сдружение, опериращо в повече от 25 държави. Посочен е като водещ адвокат от IFLR 1000 и Chambers & Partners.

Стефан Гугушев

Партньор

Станимир Василев 

Партньор

Председател на Борд на Директорите  на компанията „Изи Асет Мениджмънт“, позната под марката Easy Credit. Съосновател на Management Financial Group (MFG) – финансов холдинг, в чиято структурата влизат компании както в сферата на финансовите услуги, така и в информационни технологии. Завършва MBA в INSEAD.

Неделчо Спасов 

Партньор

Съосновател на компанията  „Изи Асет Мениджмънт“, разпознаваема под търговската марката Easy Credit. Съосновател на Management Financial Group (MFG) – финансов холдинг, в чиято структурата влизат компании както в сферата на финансовите услуги, така и в информационните технологии. Член на Борд на Директорите на Endeavor - организация с нестопанска цел, която подкрепя предприемачи, чиито идеи имат голямо влияние. Пpeдceдaтeл нa бpaншoвaтa acoциaция нa ĸoмпaниитe в ceĸтopa нa нeбaнĸoвoтo пoтpeбитeлcĸo ĸpeдитиpaнe - Acoциaциятa зa oтгoвopнo нeбaнĸoвo ĸpeдитиpaнe (AOHK).

Васил Терзиев 

Партньор

Васил Терзиев е успешен предприемач, инвеститор и ментор на някои от най-успешните стартъпи в България.

Основател на глобалната и изключително успешна софтуерна компания „Телерик“, придобита от Progress през 2014 година, където става Chief Innovation Officer. След което основава „Телерик Академия“, където продължава да е ключов двигател.

Васил Терзиев е партньор в „Eleven“ – водеща компания при консултация и финансиране на стартъпи в Югоизточна Европа, както и в борда на „Ендевър България“, подразделение на „Ендевър Глобъл“ – предприемаческо сдружение, опериращо в повече от 25 държави.

Стефан Гугушев 

Партньор

Високо квалифициран юрист с дългогодишен професионален опит и експертиза по широк кръг от правни въпроси – сливания и придобивания, корпоративно и търговско право, финансирания, енергетика, данъчно право и международно данъчно планиране, който основава правна кантора „Гугушев и Партньори”.

Стефан е арбитражен съдия в Международния арбитражен съд София, както и член на Борда на директорите на Сдружение „Ендевър България“, подразделение на „Ендевър Глобъл“ – предприемаческо сдружение, опериращо в повече от 25 държави. Посочен е като водещ адвокат от IFLR 1000 и Chambers & Partners.

Станимир Василев

Партньор

Неделчо Спасов

Партньор

Васил Терзиев

Партньор

Стефан Гугушев

Партньор

© 2018 Проспект Капитал АД. Всички права запазени.

© 2018 Проспект Капитал АД

Scroll to Top