Business Credit Trends

Нови тенденции в бизнес кредитирането

Оборотният капитал е движещата сила на бизнеса и оптималните нива на финансовите показатели, ефективността и ликвидността на компаниите са в пряка зависимост от оборотните средства, с които разполагат. Наличието на достатъчно средства за извършване на редица вътрешни процеси подобрява работата по организационните структури в компанията, увеличава продуктивността, подсилва отношенията с клиенти и доставчици, както и води до по-добра печалба. Оперативните средства намаляват риска от несъстоятелност и помагат покриването на непредвидени и неотложни разходи.

Все по-често в ключовите моменти за бизнеса компаниите предпочитат да ползват външно финансиране. Кредитирането подпомага както посрещането на ежедневните оборотни разходи, така и подкрепя мащабните проекти и важните сделки. Откриването на нови пазари и разширяването на бизнеса е сериозно предизвикателство, което изисква финансов ресурс. И ако за малките компании ръстът често е плавен и не изисква сериозни оборотни средства, при средните и големи компании мащабите са по-големи особено в условията на динамичен растеж.

Отпускането на бизнес кредит стандартно е дълъг и тромав процес, който може да отнеме до няколко месеца при банкови институции. В стремеж на бърз растеж компаниите не разполагат с време и ресурс да следват бюрократични процедури, дълги проверки по оценки на риск и финансови показатели. В отговор на пазарното търсене небанковите финансови институции излизат с нова финансова услуга – бизнес кредитиране от 100 хил.лв. до 1 млн. лв. с името Prospect Capital.

Бъдещето на бизнес финансирането

Новият модел на бизнес финансиране е адаптиран към нужди в сферата. В основата е бързината на предлаганата услуга и индивидуалният подход към всеки клиент. Времето от подаването на индикация за интерес към бизнес кредитиране през процеса по разглеждане и одобрение отнема до 2 седмици. Услугата е съобразена с изискванията на клиента, а в центъра е това да се извлече максимална полезност без необмислен компромис. Финансовите услуги, предлагани от Prospect Capital, нареждат компанията сред стабилните партньори на бизнеса.

Споделete тази статия

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

© 2018 Проспект Капитал АД. Всички права запазени.

© 2018 Проспект Капитал АД